De gemeente maakt plannen voor het verkeer in Utrecht West. De plannen in omgeving Thomas a Kempisweg zouden een verslechtering van o.a. luchtkwaliteit en leefkwaliteit betekenen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Buurtbewoners kwamen met een alternatief: Een Fris Alternatief.

De verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk heeft aangegeven ons plan als serieuze optie te willen bekijken en laat momenteel de haalbaarheid doorrekenen. Op deze site geven we je een indruk van de plannen. Het hele verhaal is te lezen in de folder die je rechtsonder kunt downloaden.

Het plan van de gemeente

Toon de kaart met de plannen

 • Extra verkeer langs Thomas à Kempisweg, en langere opstelstroken voor verkeer
 • Toenemende luchtvervuiling en geluidsoverlast langs Thomas à Kempisweg
 • De Majellaknoop blijft een complex kruispunt van wegen
 • Het Thomas à Kempisplantsoen blijft een door verkeer ingesloten wooneiland
 • De toekomstplannen voor het Thomas à Kempisplantsoen zijn geen optie door de vervuilende verkeerstromen
 • Verkeer van buiten de stad wordt via onnodige omwegen de stad ingeleid

Een fris alternatief

Toon de kaart met de plannen

 • De Thomas à Kempisweg wordt een leefbare en groene boulevard waar fietsers en voetgangers de ruimte krijgen
 • Veel minder luchtvervuiling en geluidsoverlast langs Thomas à Kempisweg
 • De Majellaknoop wordt een eenvoudige T-splitsing
 • Het Thomas à Kempisplantsoen kan deel gaan uitmaken van de wijk Nieuw Engeland
 • Door de afnemende verkeersstromen rond het Thomas à Kempisplantsoen wordt herontwikkeling in de toekomst een optie
 • Verkeer van buiten de stad wordt zonder omwegen de stad ingeleid

Wat vindt de buurt er van?

... vind het een erg mooie oplossing voor de situatie. hulde chapeau (-:) of met welk modieuze uitspraak ik dit kan aanmoedigen

Grote complimenten voor jullie werk en het mooie plan!!

Wat een goed initiatief en een top bedacht alternatief!