Een Fris Alternatief

< voorpagina

Bewonersinitiatief Fris Alternatief – de gezonde keuze

Kiest de gemeente echt voor een gezonde leefomgeving en groen of toch voor een grijze wolk boven de Thomas a Kempisweg?

Het is tijd om je stem te laten horen!

Onderwerp: Besluit college B&W Westelijke Stadsboulevard en voorkeursvariant Utrecht,

juni 2017

Beste buren,

Met dit bericht informeren we je over het besluit van het college van B&W over het concept- ontwerp voor de westelijke stadsboulevard. Onderdeel van deze stadsboulevard is de herinrichting rond de Majellaknoop.

De gemeente heeft naar aanleiding van ons eerder voorgestelde alternatief zowel de gemeentelijke oplossing rond de Majellaknoop als de door ons ingebrachte Fris Alternatief variant uitgewerkt. Het college van B&W heeft het advies van het projectteam gevolgd en stelt aan de gemeenteraad nu voor de gemeentelijke variant te kiezen. De Fris Alternatief variant, een groene variant met veel aandacht voor luchtkwaliteit, komt wat betreft het college te vervallen. De wethouder gaf ons aan dat beide varianten kansrijk zijn, maar dat ‘het muntje in het college net naar de gemeentelijke variant is gevallen’.

Wat ons betreft blijft Fris Alternatief echter duidelijk een betere optie, waar de meeste mensen profijt van hebben. De onderzoeksresultaten van de gemeente ondersteunen onze stelling. Ondanks behoorlijke inspanning van de gemeentelijke projectgroep om te komen tot twee volwaardige plannen en een goede afweging, blijft de uitkomst behoorlijk discutabel.

Het is straks aan de gemeenteraad om de definitieve keuze te maken.

Het is nu van groot belang de subjectieve beoordeling die de gemeenteraad is voorgelegd recht te zetten, zodat de gemeenteraad op basis van de juiste gegevens en gefundeerde argumenten de juiste keuze kan maken.

In de bijlage van dit bericht beschrijven we de criteria die de gemeente heeft opgesteld en de conclusies die zij daaruit trekken. Ook staan onze conclusies op basis van de gegevens van de gemeente beschreven. Hieronder beschrijven we kort het vervolgproces en de rol die jij kunt hebben bij de besluitvorming door de gemeenteraad.

Ontwerp en reacties daarop ter besluitvorming naar gemeenteraad Het college van B&W heeft een concept-ontwerp westelijke stadsboulevard vastgesteld. Nu kan iedereen daar inhoudelijk op reageren. Dat kan tot 11 juli. De reacties worden verzameld en van antwoorden voorzien. Vervolgens wordt het concept-ontwerp samen met de reacties daarop ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij besluiten 1) of de westelijke stadsboulevard er komt en 2) of de gemeentelijke variant wordt gekozen of de bewonersvariant Fris Alternatief. Dat laatste zal niet vanzelf gaan nu het college aan de raad adviseert de gemeentelijke variant te kiezen.

Dat wat de gemeenteraad besluit, wordt verder uitgewerkt Als de gemeenteraad besluit om het advies van het college te volgen, dan is Fris Alternatief van de baan. Als de gemeenteraad er echter (mede door de ontvangen inhoudelijke reacties) voor kiest de bewonersvariant Fris Alternatief verder uit te werken, dan is de gemeentelijke variant van tafel. Het is nu dus twee voor twaalf.

Inloopbijeenkomst gemeente 21 juni. Fris Alternatief is er ook. Op 21 juni is er in het Leerhuis in de Broerstraat (nr 12) van 17:00 tot 21:00 uur een inloopbijeenkomst waar je je nog eens goed kunt laten informeren over de plannen. Wij van Fris Alternatief zijn er ook om toelichting te geven op onze kijk op de plannen en je eventueel tips te geven hoe je je mening volgens de regels van de gemeente het meest effectief kunt laten horen.

Maak je mening kenbaar aan de gemeente voor 11 juli!

Nu de plannen door het college van B&W zijn vastgesteld, is er een periode waarin bewoners en andere belanghebbenden hun mening kunnen geven over de plannen. Het is van belang je stem te laten horen. Jouw reactie en argumenten bepalen straks mede de keuze van de gemeenteraad. Je kunt eenvoudig jouw reactie/mening geven door een mail te sturen naar westelijkestadsboulevard@utrecht.nl. Zorg er wel voor dat je je mening zo goed mogelijk beargumenteerd. Zo heb je de meeste kans dat er iets met je mening wordt gedaan.

(Als je wilt, kun je je reactie aan de gemeente ter info ook nog eens extra aan frisalternatief@hotmail.com mailen. Wij zijn namelijk benieuwd naar de reacties).

De werkgroep Fris Alternatief zal ook reageren, maar het is van belang dat eenieder zelf zijn mening laat horen. Geef in verschillende punten zo helder mogelijk aan wat je vindt en wilt. De gemeente moet op ieder punt een reactie geven. Een algemene reactie zal leiden tot een algemene reactie van de gemeente. Wees dus zo concreet en gedetailleerd mogelijk en splits je reactie op in verschillende onderdelen.

We hopen dat jullie juist nu je stem laten horen in de vorm van een reactie aan de gemeente op de plannen. Daarmee draag je er aan bij dat de gemeenteraad de juiste keuze kan maken. We zien jullie graag op 21 juni in het Leerhuis van de Majellakerk.

Hartelijke groet, Bewonersinitiatief Fris Alternatief Martijn den Dekker, Jacco de Hoog, Annemarie Heinhuis, Danielle van der Horst, Annelies Lammers, Meike Manschot, Johan de Stigter, e.a.

UPDATES via twitter: @frisalternatief

DOWNLOAD
PDF inclusief bijlagen