Een Fris Alternatief

< voorpagina

Beste Buurtgenoten,

Na het succes van december is het even stil geweest rond Fris alternatief. De raad stemde toen unaniem voor onze variant: Fris Alternatief. Dat betekent dat de Thomas a Kempisweg definitief wordt opgeheven en dat de vrijkomende ruimte een nieuwe invulling krijgt.

We zijn blij met het resultaat dat we samen met inspanning van vele buurtgenoten hebben bereikt. Ook in 2018 gaan we actief door. Een goede invulling van het vrijkomende stuk grond, de verkenning van mogelijkheden voor herontwikkeling van het Thomas a Kempisplantsoen en een goede ontsluiting van de wijk voor autoverkeer zijn onze aandachtspunten.

De gemeente is bezig met het verder vormgeven van de Westelijke stadsboulevard (WSB) en heeft er voor gekozen om de Thomas a Kempisweg (die door het Fris alternatief een andere inrichting kan krijgen) uit het project te knippen.

Wij hebben onlangs een gesprek gehad met de gemeente. Hieronder kort onze bevindingen.

Er spelen op dit moment twee zaken: de verkeersafwikkeling/ ontsluiting van onze wijk en de toekomstige herinrichting van de Thomas a Kempisweg.

Verkeersafwikkeling/ontsluiting wijk Majella

Hierover is aanstaande dinsdag een inloopbijeenkomst en hebben jullie van de gemeente een uitnodiging voor gekregen. Komt allen! Goed om ook je wensen kenbaar te maken via een schriftelijke reactie naar:  westelijkestadsboulevard@utrecht.nl. We stellen het op prijs als je ons dan een CC stuurt (frisalternatief@hotmail.com). Let op: de gemeente stelt hier dat de toegang tot de wijk bij de Majellaweg simpelweg komt te vervallen. In eerdere stukken gaf de gemeente aan dat nader onderzoek mogelijkheden voor een nieuwe toegang tot de wijk zou kunnen opleveren. Dit extra onderzoek is nog niet gedaan! De informatieavond waarbij het slechts gaat over eenrichtingsverkeer in de wijk is wat ons betreft voorbarig.

Herinrichting van de Thomas a Kempisweg

Uit het gesprek met de gemeente blijkt dat de gemeente zich voor de herinrichting van de Thomas a Kempisweg volledig afhankelijk opstelt van Mitros en Portaal. De gemeente gaat alleen bewegen als deze partijen ook daadwerkelijk iets gaan doen. Daarnaast kan de gemeente ook geen garanties geven dat de TAK-weg  (zoals de insteek van Fris is) een groene inrichting krijgt. Na het verwijderen van het asfalt wordt voorlopig gras ingezaaid en blijft het gebied dus braak liggen. 

Zorg vanuit Fris alternatief

Dit bovenstaande baart ons zorgen. Op dit moment houdt de gemeente de deur dicht voor een goede samenwerking met bewoners en gebruikers en Fris Alternatief in het bijzonder. Als Fris Alternatief willen we graag samen met de gemeente werken aan de optimale oplossing voor ontsluiting van de wijk  en een goede inrichting voor de Thomas a Kempisweg. Om deze reden hebben we bijgevoegde brief naar de gemeente gestuurd en ook meerdere raadsleden hiervan op de hoogte gesteld.

Blijf Fris alternatief steunen!

Ondanks ons succes in december zijn we er nog niet. Jullie steun blijft daarom nodig. Goed als jullie dit ook uitspreken. Als je ons blijft steunen en als je vindt dat we als Fris Alternatief namens de bewoners input richting de gemeente moeten blijven geven, reply dan even op deze mail of stuur een mailtje naar  frisalternatief@hotmail.com, bijvoorbeeld met de tekst "Ik steun Fris alternatief en wil graag dat Fris alternatief namens de bewoners input geeft aan de gemeente".

Wij willen er graag tijd en energie in blijven stoppen om samen met de gemeente te bouwen aan een mooi groen en bereikbaar Utrecht West.

Alvast dank en hopelijk tot dinsdag

namens Fris alternatief

Martijn, Annelies, Annemarie, Danielle, Johan, Jacco

UPDATES via twitter: @frisalternatief

DOWNLOAD
brief naar de gemeente